Fanfare Royale Grand-Ducale Luxembourg
167, rue de Trèves
L – 2630 Luxembourg

comité@fanfareroyale.lu

D’E-Mail-Adressen vun de Comitésmemberen a vun eise Mataarbechter fannt Dir ënnert dem Link „Comité“.

Bankverbindungen

CCPL LU29 1111 0051 1571 0000
BCEE LU03 0019 1000 1305 3000
BGLL LU55 0030 2374 0176 0000
BILL LU69 0025 1100 3580 0000

Mir prouwen ëmmer Dënschdes vun 20 – 22 Auer um Cents am Centre Sociétaire.